facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Wernisaż poplenerowej wystawy „Architektura Łowicza w malarstwie” i aukcja obrazów

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w sobotę 19 października 2019 r. zaprosił mieszkańców Łowicza na wernisaż poplenerowej wystawy „Architektura Łowicza w malarstwie”. Wydarzenie to zrealizowane zostało w ramach trwającego projektu „60+ Realizujemy nasze marzenia” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, którego współautorami są uczestnicy trzech kół działających w stowarzyszeniu: plastycznego, literackiego i kulinarnego. Finałem wernisażu była aukcja obrazów, z której dochód przeznaczono na wsparcie rehabilitacji Katarzyny Stańczyk.

Wystawione obrazy powstały pod kierunkiem instruktora, artysty plastyka, Aldony Zając  podczas pleneru malarskiego w dn. 26.09.2019 r., w którym uczestniczyli seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łowiczu (grupy „Nowa Fala” i „Fascynacje”) i Kutnie oraz młodzież z Koła plastycznego działającego przy Łowickim Ośrodku Kultury.

Dzięki uprzejmości Tadeusza Żaczka, dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, artyści mieli doskonałe warunki do zaprezentowania swoich prac, a przyszyli je oglądać (i kupować!) m.in. przedstawiciele władz miasta, placówek kultury, szkół, członkowie stowarzyszenia ŁUTW i mieszkańcy Łowicza. Na sprzedaż zostało wystawionych ponad 60 prac, z których podczas aukcji udało się sprzedać 24 za łączną kwotę 1170 zł. Ponadto, uczestnicy wernisażu wrzucali do przygotowanej puszki dobrowolne datki (kwota 360 zł) dzięki temu uzbierano tego dnia kwotę 1 530 zł. Pieniądze zostały już wpłacone na konto fundacji, pod opieką której znajduje się Katarzyna Stańczyk z Lenartowa w powiecie łowickim. Dzięki ludziom o wielkich sercach będą one wsparciem dla jej dalszej rehabilitacji.

O poczęstunek dla Gości na wernisażu  zadbały Panie z koła kulinarnego Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.