facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Przypomnienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ŁUTW

 Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uchwałą nr 31/2019 Zarządu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia 04.11.2019 r.  oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia ŁUTW (§ 22 ust. 3, pkt 3, 4, § 24 ust. 3, pkt 2 i 3), zwołuje XV Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Wyborcze Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia oraz przeprowadzenia wyboru Rady Słuchaczy.

XV Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Wyborcze Członków odbędzie się w środę 20 listopada 2019 r. o godz. 11.30 w sali kina Fenix w Łowickim Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 20.

W przypadku braku wymaganego kworum (mniej niż połowa członków ŁUTW obecna na sali obrad) w pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków ustala się w tym samym dniu o godz. 11.45.

Prezes Zarządu ŁUTW

Krystyna Kucharska