Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach sekcji i kół zainteresowań odbywają się od poniedziałku do soboty w grupach około 15-osobowych, w różnych miejscach na terenie Łowicza. Tygodniowy harmonogram tych zajęć ustalany jest na cały rok akademicki. Niektóre z nich prowadzą sami członkowie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego (np. koło rowerowe, koło kulinarne) i udział w nich jest bezpłatny. Natomiast za wszystkie zajęcia prowadzone przez instruktorów i wykładowców (np. lektoraty języka angielskiego, sekcja brydża sportowego, koło plastyczne, aerobik w basenie) słuchacze ponoszą odpłatność – 15,00 zł na miesiąc.

Czwartki są w ramach ŁUTW tradycyjnie zarezerwowane na wykłady, prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi. Wykłady są bezpłatne i najczęściej odbywają się w budynku Łowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20 (w Kinie Fenix lub Sali ślubów USC). Wyjątek stanowią spotkania wyjazdowe z cyklu „Bliscy, znani i… nieznani” organizowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Harmonogram wykładów (oraz innych wydarzeń kulturalnych, oświatowych, turystycznych) opracowywany jest jako comiesięczna oferta programowa.