facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Odeszła od nas na zawsze Zofia Rżewska…🖤🖤🖤

🖤🖤🖤 „...można odejść na zawsze, by stale być blisko"  (ks. Jan Twardowski) 🖤🖤🖤

Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłą w dn. 29.10.2021 r. Naszą Koleżankę Zofię Rżewską – studentkę-seniorkę Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osobę bardzo zaangażowaną w działalność stowarzyszenia i w życie społeczne miasta, delegatkę Uniwersytetu na sesjach plenarnych III kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w 2019 r. 👇 👇 👇

Zofia Rżewska była bardzo aktywną słuchaczką ŁUTW. W tym raku akademickim należała m.in. do koła melomana, koła literacko-dramatycznego, zapisała się na język angielski w grupie średnio zaawansowanej, chodziła na treningi pamięci, zajęcia aqua aerobiku i często spacerowała z kołem nordic walking. Wcześniej uczyła się też gry na akordeonie i nawet miała swój występ na uroczystości 10-lecia Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestniczyła w  wielu wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, integracyjnych, turystycznych stowarzyszenia.

Była zaangażowana w działalność społeczną, poza Uniwersytetem należała do Powiatowego Oddziału Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska w Łowiczu, była członkiem  Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu, którego celem jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To właśnie Jej starania doprowadziły w ostatnich dniach do zorganizowania w dn. 21 października 2021 r. spotkania seniorów z ŁUTW z policjantami nt. przemocy w rodzinie Miała jeszcze razem z nami cieszyć się na ostatnim spotkaniu integracyjnym seniorów w Lasku Miejskim 25 października br. Niestety, jej miejsce przy ognisku pozostało puste, bo w nocy trafiła do szpitala.

Jej ogromny optymizm, niezwykłe poczucie humoru, dowcip, pogodny uśmiech wnosiły wiele radości w  społeczność Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Będzie nam Cię, Zosiu, bardzo brakowało, ale na zawsze zostaniesz w naszej pamięci…🖤🖤🖤

Wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej

składa Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w imieniu całej społeczności studentów-seniorów.