facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Dokumentowanie działań Stowarzyszenia ŁUTW

Cała działalność Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku dokumentowana jest w kronice, którą prowadzą: Anna Tomaszkiewicz i Henryka Znajdek (wcześniej także Anna Kirej) pod redakcją Bożeny Wójt.

Najważniejsze informacje o ŁUTW zamieszczane są na bieżąco na stronie Urzędu Miejskiego w Łowiczu pod adresem www.lowicz.eu w dziale ŁOWICZ TURYSTYCZNY w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW pod hasłem ŁOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.