facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Nowy nr Biuletynu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Zachęcamy Państwa do zapoznania się  najnowszym numerem Biuletynu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2/2023) dostępnym w załączniku. Temat przewodni numeru to Turystyka Senioralna. W tym numerze znajdziecie także Państwo artykuły takie jak m.in.:
  • Jubileusz 25-lecia UTW w Lesznie,
  • Jubileusz 20-lecia UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  • I Kongres Gerontologów Społecznych w Ustroniu,
  • VII Kongres Gospodarski Senioralnej w Warszawie,
  • Olimpiada UTW i Organizacji Pozarządowych w Łazach – na którą, zgodnie z wieloletnią tradycjąa, po raz kolejny wybierają się słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 
Pliki do pobrania