Prezent od radnych miejskich z Łowickie.pl, 18 III 2021