Komunikat w sprawie zebrania opiekunów grup

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-17
Zapraszam wszystkich dotychczasowych opiekunów grup kół zainteresowań działających w ramach Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na spotkanie informacyjne w sprawie organizacji pracy w roku akademickim 2019/2020, które odbędzie się w poniedziałek 23.09.2019 r. o godz. 15.00 w biurze ŁUTW przy ul. Podrzecznej 20

Krystyna Kucharska

prezes

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

XVI Rajd Szlakiem Bojowym 10. Pułku Piechoty

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-15
14-osobowa grupa słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w sobotę 14 września 2019 r. w XVI Rajdzie Szlakiem Bojowym 10. Pułku Piechoty w Łowiczu zorganizowanym przez PTTK Oddział w Łowiczu z okazji 80. rocznicy bitwy nad Bzurą. Większość z nich wybrała formę rowerową, ale reprezentacja ŁUTW odbyła także pieszą wędrówkę. Mimo że niezbyt liczni, ale za to po raz pierwszy seniorzy wystąpili na takiej  środowiskowej imprezie PTTK jak tzw. grupa zorganizowana. A liczba wszystkich uczestników rajdu była imponująca – prawie 200 osób.

Miejska 8. edycja Narodowego Czytania

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-15
Organizatorami miejskiej 8. edycji Narodowego Czytania w dniu 13 września 2019 r. byli Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu oraz Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Odbyło się ono w niezmienionej od lat formule – czytania w plenerze przed gmachem budynku szkoły przy Alejkach Sienkiewicza.

Zakupy w ramach projektu „60+ Realizujemy nasze marzenia”

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-15
Malowanie to pasja kosztowna, dlatego m.in. członkowie grup plastycznych „Nowa Fala” i „Fascynacja” działających przy Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku współtworzyli projekt pt. „60+ Realizujemy nasze marzenia”. Pozyskali w ten sposób pieniądze z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wyposażenie pracowni plastycznej. Na spotkaniu obu grup w dn. 6 września 2019 r. dokonano przeglądu zakupionych materiałów malarskich i pomocy dydaktycznych oraz ich rozdysponowania.

Zapisy na wycieczkę Berlin – Poczdam w dn. 14 – 16 X 2019

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-12
Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że od poniedziałku 16 września 2019 r. przyjmowane będą zapisy na trzydniową wycieczkę Berlin - Poczdam w dniach 14 - 16 października 2019 r. Odpłatność: 600 zł + 40 euro. Pierwsza rata wpłaty przy zapisie - 300 zł. Liczba miejsc: 30. Poniżej wstępny program zwiedzania. Szczegóły - na dyżurze 16 IX.

Chór akademicki ŁUTW zaczął próby!

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-11
Słuchaczy i sympatyków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainteresowanych przynależnością do Chóru akademickiego ŁUTW zapraszamy na pierwsze spotkanie w czwartek 12 września 2019 r. o godz. 18.30 do auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10. Pułku Piechoty (technikum) na ul. Podrzecznej 30.  Kolejne próby przed rozpoczęciem roku akademickiego będą się odbywały także w czwartki w tym samym miejscu. Zajęcia poprowadzi instruktor śpiewu Ewa Smerecka. Zapisy na zajęcia chóru przez cały rok - od poniedziałku 16.09.2019r.

Komunikat Zarządu ŁUTW w sprawie zapisów na wycieczki w X i XI 2019 r.

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-11
Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje o możliwościach zapisywania się na najbliższe wyjazdy do teatrów  do Łodzi i na wykłady w SGGW w Warszawie. Szczegóły dotyczące godziny wyjazdów zostaną podane wkrótce. W trakcie przygotowywania jest  projekt trzydniowej wycieczki dla 30 osób do Berlina i Poczdamu w dniach 14 – 16.10.2019 r. Szczegółowa oferta na październik ukaże się niebawem. Wcześniejsze zapisy wynikają z konieczności zapłacenia za rezerwację biletów. Zachęcamy do skorzystania z poniższych propozycji, zapisy już od czwartku 12.09.2019 r.

Komunikat Zarządu ŁUTW w sprawie harmonogramu zajęć na rok akad. 2019/2020

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-11
Zarząd ŁUTW informuje, że przygotowany został  projekt tygodniowego harmonogramu zajęć na rok akademicki 2019/2020. Zapisy na zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 16 września br.   Uwaga: W związku z brakiem decyzji władz miasta, co do przydziału lokali w dawnym gmachu Gimnazjum nr 1 przy Al. Sienkiewicza, miejsce stałych zajęć języków obcych, chóru, brydża, kół plastycznych i koła tanecznego w październiku może się zmienić, dlatego nie podajemy także numerów sal. Zmianie mogą też ulec terminy zajęć, co może wyniknąć z dyspozycyjności instruktorów i wykładowców. Harmonogram w formie tabelarycznej można będzie pobrać w biurze.

Komunikat Zarządu ŁUTW w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-11
Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje o następującej organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz zasadach zapisywania się i udziału w zajęciach wynikających z tygodniowego harmonogramu: 🔵Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się  1 października 2019 r. o godz. 12.00 w sali barokowej Muzeum w Łowiczu. 🔵Zajęcia wynikające z tygodniowego harmonogramu rozpoczną  się od 2 października br. Uwaga: w przygotowanym harmonogramie może ulec zmianie termin ich rozpoczęcia oraz miejsca odbywania się zajęć, co może być wynikiem zmiany decyzji władz miasta odnośnie lokalu po dawnym Gimnazjum nr 1 przy Al. Sienkiewicza.

VIII Narodowe Czytanie w Muzeum w Łowiczu

Wpis opublikowany w dniu 2019-09-08
„Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku..." - fragment noweli „Katarynka” B. Prusa na VIII Narodowym Czytaniu zorganizowanym w sali barokowej łowickiego muzeum przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu przytoczyła prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Kucharska   Było wielu świetnych lektorów, a po nich na koniec wystąpił fantastyczny zespół „Aldo Duo”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do nas, bo tu:

 • Znajdziesz przyjaciół, wypełnisz wolny czas. Jesteśmy sami, lecz nie samotni! Jest nas już ponad 200 osób!
 • Poznasz przygodę, historię, kulturę innych regionów!
 • dowiesz się, jak być zdrowym, wciąż pięknym i sprawnym!
 • powiemy Ci, jak cieszyć się życiem!
 • odkryjesz swoje talenty!
 • nabędziesz nowe umiejętności!
 • zobaczysz spektakle, wystawy, filmy, koncerty!

 

Dołącz do nas, bo my:

 • czerpiemy radość z odkrywania siebie i rozwijania swoich zainteresowań
 • jesteśmy aktywni i dlatego… wciąż młodzi!
 • nie wybraliśmy starości, lecz… festiwal młodości!
 • uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych, kulturalnych
 • wspomagamy i wspieramy osoby niepełnosprawne
 • organizujemy koncerty charytatywne